Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010.

Här kan du läsa hela förskolans läroplan.

27 februari 2015