Förskolans studiedagar ht- 17

Förskolan kommer att vara stängd för studiedagar ht-17.

Den 25 september och den 30 oktober.

11 november 2016