Vår värdegrund

 

Trygghet

Vi vill att alla på förskolan ska känna sig trygga hos oss på Hemming. Både föräldrar och barn ska bli sedda och mottagna av oss pedagoger när det kommer till förskolan. Det ska kännas som en trygg och säker miljö för alla. Alla barn är allas ansvar.


Acceptans och respekt

.... för allas lika värde. Vi vill lära barnen att visa respekt för andra människor. Det gör vi genom att lyssna, se och bekräfta barn och vuxna.


Etik och moral

Vi samtalar med barnen om hur vi bemöter varandra. Vi är goda förebilder i vardagen. Vi arbetar även i förbyggande syfte genom att till exempel ta upp på samlingen hur barn vill att en bra kompis ska vara.


Empati

Vi hjälper barnen att uttrycka känslor och ta den andres perspektiv. Vi arbetar även för att barnen ska få lära känna empati för naturen, vår miljö och djuren.


Glädje

Vi har ett glatt bemötande och vi vill att barnen ska få prova och utforska och få nya erfarenheter och glädjeämnen.

27 februari 2015